Voorwaarden: Camper huur Nederland

Algemeen:

Als bestuurder van de huur camper ben je verplicht 5 jaar in het bezit te zijn van een Nederlands rijbewijs B. De camper mag niet worden uitgeleend of onderverhuurd. Opgegeven bestuurder is verantwoordelijk voor het voertuig, en is als enige bevoegd om hem te besturen. De camper mag niet worden uitgeleend of onderverhuurd. Roken in de gehele camper is verboden. De camper dient gebruikt te worden als kampeer middel en met liefde verzorgt te worden De camper wordt schoon aan u afgeleverd en dient netjes terug gebracht te worden de camper wordt door de verhuurder van binnen en buiten weer schoon gemaakt. Bekeuringen wegens parkeer- of verkeersovertredingen zijn voor rekening van de huurder.

Als u de camper komt ophalen:

De camper wordt met een volle tank meegegeven en dient met een volle tank weer terug gebracht te worden De Camper wordt met 1 volle gasfles geleverd. De camper wordt met een volle watertank geleverd. Als u de camper komt ophalen dan laten wij u de camper zien van binnen en buiten. Het is ook mogelijk om even met ons een proefritje te rijden. De camper wordt van binnen en buiten geïnspecteerd en daar wordt een notitie van gemaakt en ondertekent, de camper dient in dezelfde staat terug gebracht te worden Als de camper te laat terug gebracht wordt dan wordt er € 200 per dag in rekening gebracht.

Als u de camper terug komt brengen:

Heeft de camper een volle diesel tank. Vuilwatertank geleegd. Toilet afvaltank leeg en schoon. De camper dient in de zelfde staat terug gebracht te worden al hij mee gegeven is, mocht er schade zijn of dat er dingen vermist of defect zijn dan worden daar kosten voor in rekening gebracht dit wordt verrekend via de borg. De camper dient netjes terug gebracht te worden ,de verhuurder maakt de camper van binnen en buiten schoon.

Kilometers:

2.000 km per week vrij. Als er meer kilometers gemaakt worden dan de 2000km per week dan wordt er € 0,19 per kilometer in rekening gebracht dit wordt verrekend via de borg.

Huurperiode:

Ophalen zaterdag na 8.00 uur, terugbrengen vrijdag voor 17.00 uur. Bij te laat terug brengen van de camper zonder grondige reden wordt er € 40 per uur in rekening gebracht. In overleg kan hiervan worden afgeweken indien de camper na de inleverdatum beschikbaar is.

Betaling:

48 uur na dag tekenen van de huurovereenkomst dient 10% aan betaald te zijn. Het resterende bedrag dient 21 dagen voor de huur datum voldaan te zijn. De borg kan vooruit overgemaakt worden en moet voor het meenemen van de camper op de rekening staan, ook mag de borg te plekken contant betaald worden.

Borg:

De borgsom bedraagt: € 1000,00 Na terugkomst wordt de borgsom aan u teruggestort onder aftrek van eventuele verschuldigde extra kosten bijvoorbeeld : beschadigingen, vermissingen, bekeuringen, diesel niet af-getankt, extra kilometers, ect.). Wanneer de borg het totaal van bovenstaande niet dekt, zullen de extra kosten aan u worden doorberekend.

Annulering:

Annulering van de huurder, om wat voor reden dan ook, kan alleen schriftelijk per aangetekende brief. Annuleringskosten bedragen in dat geval: 3 maanden voor verhuur datum: 15% van de huurprijs. 2 maanden voor verhuur datum: 40% van de huurprijs 1 maand voor verhuur datum: 60% van de huurprijs Minder dan 1 maand: 80% van de huurprijs Op de aanvangsdatum: 100% van de huurprijs

Reis- en annuleringsverzekering:

Wij raden de huurder aan om een goede reis- en annuleringsverkering af te sluiten!

Reparatie en schade:

Bij reparatie of schade dient de huurder eerst contact op te nemen met de verhuurder en zich te houden aan het door de verhuurder gegeven advies. Indien de camper niet meer rijbaar is, dient u contact op te nemen met de Aveco Alarmcentrale na toezegging van de verhuurder. Reparatie aan de camper mogen alleen uitgevoerd worden door een vakkundig bedrijf. De reparatiekosten die gemaakt zijn door de huurder, na goedkeuring van de verhuurder, zullen in overleg van de gespecificeerde nota’s op naam van de verhuurder en na inlevering van de vervangende onderdelen vergoed worden.

Verzekering:

Verzekering en eigen risico. De camper is WA+ casco (all risk) verzekerd, inclusief een inzittende verzekering. De camper beschikt over ANWB pech hulp Voor Nederland en geheel Europa met vervangend vervoer. Het eigen risico voor de huurder bedraagt max €1000,00 per schadegeval. Schade/diefstal aan het interieur, radio/CD, eventuele navigatie apparatuur, zonneluifel, fietsenrek en banden wordt niet vergoed door de verzekering en is voor risico van de huurder, behoudens normale slijtage en gebruikssporen. Het gebruik van water uit de schoonwatertank gebeurt op eigen risico. Ondanks het feit dat onze campers goed worden onderhouden, kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan. Voor reparaties die eerst contact op genomen te worden met de verhuurder en goedkeuring worden gevraagd. Als de originele nota’s getoond worden krijgt de huurder zijn geld weer retour. Vergoeding is uitgesloten als de kosten zijn veroorzaakt door de huurder.Vergoeding is eveneens uitgesloten indien de reparaties het gevolg zijn van het niet naleven van enige verplichting uit deze overeenkomt. We adviseren u een goede reis verzekering af te sluiten.

ANWB:

De verhuurder heeft voor de campers een ANWB bedrijfslidmaatschap afgesloten. Deze bevat de volgende hulpverleningsmodules: Wegenwachtservice Voertuighulp. Vervangend vervoer in binnen- en buitenland; camper of auto Personenhulp buitenland